Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy chroni fragmenty wschodnio-karpackiej przyrody w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Utworzony w 1973 r., po kilkukrotnych powiększeniach w latach 1989, 1991, 1996 i 1999 uzyskał powierzchnię 29 201,62 ha. Przez co jest największym górskim parkiem narodowym w Polsce, a trzecim co do wielkości w kraju.

Bieszczadzki Park Narodowy

W obecnych granicach Bieszczadzki Park Narodowy chroni:  najważniejsze formy krajobrazu Karpat Wschodnich,
unikalne w skali Polski, długie pasma górskich łąk położonych ponad górną granicą lasu, zwane połoninami wraz ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin wschodniokarpackich i wysokogórskich,
fragmenty puszczy karpackiej z ostojami dużych drapieżnych ptaków i ssaków, w tym niedźwiedzia, wilka, rysia, orła przedniego, puchacza
malownicze doliny pozostałe po dawnych wsiach, które stanowią swoisty fenomen przyrodniczy.

Niezwykle bogaty jest świat zwierzęcy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który stanowi ostoję dla około 230 gatunków kręgowców, a wśród nich 58 gatunków ssaków i ponad 140 gatunków ptaków. BPN jest jedynym Parkiem w Polsce, chroniącym jednocześnie wszystkie krajowe duże ssaki kopytne (jeleń, żubr, sarna, dzik) i drapieżniki włącznie z niedźwiedziem brunatnym, wilkiem, rysiem i żbikiem. Powiodła się również reintrodukcja występujących tu wcześniej bobrów i żubrów. Wśród ptaków interesującą grupę stanowią duże ptaki drapieżne i sowy. Swoje stałe rewiry mają tutaj orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, gadożer, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka i włochatka.

Najwyższe partie Bieszczadów stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym obszary, w szczególności dla wędrówek pieszych i konnych. Istniejąca na terenie Parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwiedzania.

Środowisko przyrodnicze tych gór posiada wyjątkowe walory w postaci rozległych karpackich lasów regla dolnego, z mało naruszonym krajobrazem, poprzecinanym czystymi potokami i rzekami oraz malowniczymi bezludnymi dolinami z niewielkimi zasobami kulturowymi po dawnych wsiach.

Turystyka Bieszczady na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz całego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery podporządkowana jest głównemu celowi jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Wyznaczone i dobrze oznakowane piesze szlaki turystyczne, z całym systemem punktów informacyjno-kasowych, deszczochronami i punktami usługowymi dają możliwość przejścia i zwiedzenia najciekawszych partii Bieszczadów, bez naruszania przepisów obowiązujących w Bieszczadzkim Parku Narodowym.kontakt z Parkiem

Sekretariat BdPN
Ustrzyki Górne 19
38-714 Ustrzyki Górne
podkarpackie
tel.: (13)4610650
strona internetowa: www.bdpn.pl

Jeżeli wybierasz się w góry, nad morze czy do parku narodowego w innej części naszego kraju. Zawsze będziesz potrzebował wygodnych butów, kurtki przeciwdeszczowej, latarki czy innego sprzętu turystycznego. W sieci jest wiele sklepów sportowo-turystycznych, część z nich oferuje cykliczne promocje czy kody rabatowe na sprzęt turystyczny. Warto z nich korzystać żeby oszczędzić nawet kilkadziesiąt procent i przeznaczyć te środki na lepsze jedzenie, wygodniejszy nocleg czy pamiątke z podróży