Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w połowie 1993 roku, na terenie północno-wschodniej części kraju. Jego siedziba znajduje się w Osowcu koło Goniądza. Obecnie jest największym rezerwatem w Polsce, z jego powierzchnią bliską 60 000ha. Na tym chronionym obszarze znajdują się lasy, pola uprawne oraz malownicze Bagna Biebrzańskie, które stanowią niezwykle cenne formacje przyrodnicze. Rozległy obszar to torfowiska, porośnięte przez unikatowe gatunki roślin i zamieszkałe przez rzadkie gatunki zwierząt. Park należy także do Konwencji Ramsar, która zajmuje się ochroną środowisk wodno-błotnych.
Biebrzański Park Narodowy (BPN) zajmuje dużą część Kotliny Biebrzańskiej. Przez ten obszar przepływa także rzeka Biebrza, duży dopływ Narwii. Tworzy ona malownicze zakola i meandry, które dodatnio wpływają na tutejszy krajobraz. Większość lasów znajdujących się na terenie BPN rośnie na bagnach, stąd też przewaga lasów mieszanych bagiennych (brzozy, olsza, sosna). Ciekawe są też wydmy piaskowe, które rosną w pobliżu borów mieszanych.

Park charakteryzuje się ogromną różnorodnością obserwowanej tu flory i fauny. Wśród niezwykle bujnej roślinności, można znaleźć zarówno okazy pospolite i występujące w innych obszarach Polski, jak i takie, które są typowe tylko dla tego obszaru. Do najrzadziej spotykanych gatunków należą m.in. tutejsze przeróżne odmiany storczyków oraz rosiczki. Spotyka się tu także gatunki reliktowe, czyli takie, które w przeszłości gęsto porastały ziemię a obecnie są na wymarciu.
Ze względu na specyficzny charakter tutejszego podłoża, jakim są tereny bagienne, BPN zamieszkują zwierzęta, które w sposób szczególny upodobały sobie taki typ środowiska. Jest tu wiele: batalionów, których wizerunek został użyty w znaku firmowym parku, wodniczek, dubeltówek, kszyków, biegusów, żurawi, puchaczy oraz sów.

Na terenie Biebrzańskiego Parku znajdują się też ciekawe zabytki kulturowe. Warto zobaczyć Twierdzę Osowiec z XIXw., Kanał Augustowski niedaleko miejscowości Polkowo i Dębowo. Jest też wiele zabytków sakralnych, z których jednym z najstarszych jest gotycki kościół w Wiźnie z XVI wieku.

Jeżeli wybierasz się w góry, nad morze czy do parku narodowego w innej części naszego kraju. Zawsze będziesz potrzebował wygodnych butów, kurtki przeciwdeszczowej, latarki czy innego sprzętu turystycznego. W sieci jest wiele sklepów sportowo-turystycznych, część z nich oferuje cykliczne promocje czy kody rabatowe na sprzęt turystyczny. Warto z nich korzystać żeby oszczędzić nawet kilkadziesiąt procent i przeznaczyć te środki na lepsze jedzenie, wygodniejszy nocleg czy pamiątke z podróży